Bostäder i Borgarparken försämrar skolbarnens utemiljö

I Lunds kommuns skolplan är varje elev huvudperson!

Men med förslaget att bygga enligt planeringen i Borgarparken och på delar av Svenshögskolans skolgård gäller inte detta längre. Skolan kommer att behöva ta emot fler barn framöver med den inflyttning som sker och då behövs nya ytor både ute och inne. Både skolgård och den angränsande Borgarparken behövs!

Humleboskolan som gränsar till Borgarparken använder delar av den för förskoleverksamhet.

Parken utanför skolorna är idag en välutnyttjad stadsdelspark som har stor betydelse för omkringboende och används också för skolornas fritidsverksamhet.

”Att i det läget minska skolgårdsytan och ytorna i parken som nyttjas av bland annat fritidsklubben kan inte anses sätta barn och ungas bästa i främsta rummet” för att citera skolförvaltningen. Det instämmer vi i till fullo!

Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet
Monica Molin Esbjörn Hellström Helene Alpfjord
Mats Nilsson Agneta Helmius Gösta Eklund
Elin Gustavsson Ibrahim Kakamaka
Per-Arne Lundgren
Laurent Lundgren
Mira Melander

Socialdemokraterna Miljöpartiet  Vänsterpartiet
Monica Molin    Helene Alpfjord 
Mats Nilsson  Esbjörn Hellström Gösta Eklund
Elin Gustavsson Agneta Helmius Ibrahim Kakahama
Per-Arne Lundgren
Laurent Lawson
Mira Melander
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-16 09:58