Nej till större barngrupper i förskolan

I den ekonomiska delårsrapporten för oktober i BSN Lunds Stad  kan vi tyvärr igen läsa om hur barngrupperna kommer fortsätta öka och hur efterfrågan fortsätter vara hög. Vi protesterar mot detta!

För att klara platsgarantin och de ekonomiska förutsättningarna ser vi att en större andel av förskolorna fortsätter att få större barngrupper. Detta menar vi är en följd av den resursfördelning som görs idag och som inte är tillräcklig för att klara det behov som finns och kommer finnas framöver i förskolan.
Vi kan också notera att efterfrågan är fortsatt hög och behovet av fler förskoleavdelningar kvarstår. Vi vill därför  påpeka vikten och behovet av en utökad resurstilldelning och förändrad resursfördelning för barnens bästa!

Och att nya förskolor byggs och gamla förbättras och att man inte då snålar på barnens möjligheter till lek och utveckling!

Elin Gustafsson (S)

för oppositionen i BSN Lunds stad

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-18 11:38