S, V och MP om skolbudgeten 2014: Lund blir en medelmåttig utbildningsstad

Vi instämmer till fullo i alla de farhågor skolförvaltningen i Lunds Stad har för det ramförslag som kommunstyrelsen förelägger nämnden att konsekvensbeskriva.

För fjärde året i rad ges inte full kompensation för löne- och kostnadsökningar och för 2014 ser det ut som nerdragningarna blir större än tidigare! Liksom konsekvenserna!

Sedan 2006 har nämnden fått ca 130 miljoner mindre för att driva en expanderande verksamhet för barn och unga i Lund!

Lund blir en medelmåttig utbildningsstad med den borgerliga politiken som förs.

Vi vill ha den allra bästa skolan för eleverna! Och då behövs välutbildad, välbetald personal av alla kategorier!

  • Särskoleelever måste få undervisning – inte bara tillsyn!
  • Vi värnar om att alla barn med funktionsnedsättning få sina specifika behov tillgodosedda.
  • Förskolebarn behöver sunda lokaler och många vuxna kring sig – inte buntas ihop i ännu större grupper!
  • Elever i skolan behöver pedagogisk ledning och goda hjälpmedel – den satsning på lärarutbildning och digital teknik som är påbörjad måste fullföljas.
  • Alla barn och elever ska ha god, närproducerad mat med de mål för ekologiska råvaror kommunen satt upp!Vi vill värna om arbetslösas och studerande föräldrars möjlighet att har barnomsorg 25 timmar i veckan.

SPARA INTE PÅ VÅRA BARN!

Socialdemokraterna   Miljöpartiet            Vänsterpartiet

Monica Molin                   Erik Nordström              Helene Alpfjord

Mats Nilsson                    Esbjörn Hellström         Gösta Eklund

Elin Gustavsson               Agneta Helmius            Ibrahim Kakahama

Per-Arne Lundgren

Mira Melander

Laurent Lawson

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-17 22:34