Spara inte på våra lärare och barn!

Monica Molin, 2:e vice  ordförande för socialdemokraterna i Barn- och skolnämnd Lunds stad

Friska, nöjda välbetalda, välutbildade lärare utbildar bättre. Är undervisningsgrupper mindre och lärare har tillräckligt med resurser för material och hjälpmedel så blir det ändå bättre resultat.

Man kan i längden inte leva på att Lund intar en tätposition när det gäller undervisningsresultat och hoppas det ska räcka – för om man inte politiskt satsar på våra lärares arbetsförhållanden och vidareutbildning blir Lund snabbt en medelmåttig utbildningsstad. 2008 kunde Lund stoltsera med att vara bästa skolkommun. Ingen kommun gav mer resurser till skolan än vi. Bara avseende friska lärare var det mer än 100 kommuner som var bättre än vi. I år satsar 56 kommuner mer än Lund på skola och förskola. Nu har mer än 200 kommuner friskare o mindre stressade lärare. Och fler än 100 kommuner har fler utbildade lärare, fler lärare per elevgrupp och är en bättre avtalspart mot facken. Som skolpolitiker i opposition skäms man, för så har det inte varit tidigare. Våra elever lyckas fortfarande bättre än de allra flesta i landet men mätningarna avser de äldre eleverna, i nian och i gymnasiet. Och grunden till deras lärande lades när Lund satsade mer på skolan. Tendensen är vikande. Så hur länge till dröjer det tills hundra kommuner är bättre även här?

Hur har vi kommit i detta läge? Jo, genom att den borgerliga majoriteten systematiskt år från år inte gett skolor och förskolor kompensation för löne- och kostnadsökningar. Man har mål om mindre gruppstorlekar men räknar kallt med större, både vid byggande, planering av utemiljöer och när undervisning planeras. Då blir det mindre tid och pengar för rektorer att fördela till att vidareutbilda lärare, att sätta in stödåtgärder där så behövs, kalla in vikarier mm. Då får vi en alltmer stressad lärarkår vilket visar sig i sjuktal.

Vi socialdemokrater är överens – vi behöver satsa mer på skola och förskola – inte bara bibehålla nuvarande nivå utan förbättra den.

Lund kan bättre! 

För Socialdemokraterna  Monica Molin, gruppledare BSN Lunds Stad

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-10 15:50