Spara inte på våra lärare och barn!

Artikelförfattarna Elin Gustafsson och Monica Molin

I ett samhälle där idag offentliga medel går till privata enheter vars enda syfte är att skapa vinst oavsett om enheten är inom vård, skola eller omsorg börjar konsekvenserna synas allt tydligare. Skattesänkningar ses som det primära, inte kvalitén på välfärden.

Extra pengar i plånboken är bra för just dig, just nu. Men det sker på en bekostnad av den goda, likvärdiga och trygga gemensamma välfärden som är en grundsten i det jämlika samhället. Det är också oerhört problematiskt att t.ex. rätten att välja vilken skola ens barn ska gå i som det viktigaste och primära. Vi menar att alla skolor och vårdenheter ska hålla samma kvalitet, det ska aldrig råda konkurrens på vård, skola och omsorg. Oavsett vem du är, var du bor och hur benägen du är att göra ett aktivt val ska du bli försäkrad om bästa möjliga kvalitet. Framförallt ska alla pengar stanna kvar i verksamheten. Privat vinst hör inte hemma i vård, skola och omsorg. Vi behöver alla resurser som vi kan för att se till att skolan håller den kvalitét våra barn förtjänar.

På sjukhuset i Lund säger sjuksköterskorna upp sig i protest mot dåliga arbetsvillkor. Inom skolan ökar arbetsbördan för lärarna. Högre arbetsbelastning, stora nedskärningar och minskade budgetramar gör att många i Lunds kommun överväger att söka nya jobb. Detta är några bilder av den bistra verklighet vi lever i idag. Lärarnas Riksförbund i Lund konstaterar att lärarnas arbetsmiljö är långt ifrån optimal i den senaste arbetsmiljöenkäten som de gjort bland kommunens lärare.

Det har gått så långt att lärare aktivt väljer att gå ner i timmar och istället jobba deltid för att orka med de allt mer betungande arbetsuppgifterna. De ökade arbetsuppgifterna är främst administrativa och blir extra betungande då lärartätheten har minskat markant. Det som majoriteten ser som effektiviseringar ser vi snarare tvärt om. Det leder till större psykisk ohälsa, stress och en allmänt dålig arbetssituation. Fler uppgifter ska dokumenteras, analyseras och betygsättas. Detta menar vi är alarmerande och bör tas på största allvar. Fler uppgifter och mindre personal är en omöjlig ekvation. Det kan inte lösas på annat sätt än att öka budgetramarna och satsa på det gemensamma, satsa på skolan, vården och omsorgen.

 

Spara inte på våra barn! Och värna kvaliteten i vård och omsorg!

 

Socialdemokrater i BSN Lunds Stad

Monica Molin, 2:e vice ordförande

Elin Gustavsson, ledamot    

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-27 12:59