En budget för arbete och utbildning

Anna-Lena Hogerud och Anders Almgren, oppositionsråd för socialdemokraterna i Lund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29 maj presenterade Socialdemoraterna i Lund sitt förslag till budget för Lunds kommun 2013. Budgetförslaget innehåller bland annat flera aktiva åtgärder för att stärka Lunds skolor och kommunens konkurrenskraft. Satsningarna på nya jobb har högsta prioritet med 175 fler kommunala helårsarbeten, bättre stöd till näringslivet och utbildningar som rustar för morgondagens arbetsmarknad. En skattehöjning på 40 öre stärker kommunens ekonomi med 90 miljoner kronor.

Vill du ta del av budbetförslaget i sin helhet?

Budgetförslaget utgår från fyra prioriterade områden:

Ett kunskapssamhälle för framtiden
Sverige ska konkurrera med stärkt kompetens, ökad kvalitet och nytänkande – inte med låga löner. Satsningar på kunskap är därför avgörande. Trots det har segregationen i skolan ökat dramatiskt de senaste åren och i Lund har lärar- och personaltätheten minskat varje år sedan 2006. För att bryta utvecklingen satsar Socialdemokraterna i Lund 56 miljoner kronor på, ökad lärartäthet, minskade klasser, kompetensutveckling och stöd till elever med särskilda behov. Man vill också prioritera resurser för att minska lärarnas administrativa arbete och istället fokusera på undervisning.

En värdig kommunal omsorg
Nedskärningar och privatiseringar inom äldreomsorgen har motiverats med att äldre kostar för mycket. Vi säger nej till privatiseringar och fortsatta nedskärningar. Socialdemokraterna vill stärka kvaliteten i äldreomsorgen genom mer personal och förbättrad omsorg och vård vid demens. Förutsättningar till ett aktivt liv ska stärkas och resurser avsätts för fortsatt öppethållande av samtliga träffpunkter. Inom socialnämnden prioriteras resurser för att motverka hemlöshet, stärkt missbruksvård och stöd till barn och unga. Sammanlagt föreslås förstärkningar inom omsorgen och det sociala området med nästan 23 miljoner kronor.

Hållbar samhällsutveckling
Förutsättningarna för tillväxt i vår region är stark men det kräver en politik för ökat bostadsbyggande, bättre kommunikationer och ökat miljöansvar. Socialdemokraterna vill bygga bort bostadsbristen, satsa på bostäder till rimliga priser och ekologiskt hållbara lösningar. Klimatarbetet inkluderas i all verksamhet genom moderna bostadsområden, parker och grönområden, lekplatser och modern kollektivtrafik med sänka taxorna i färdtjänsten och kollektivtrafiken Sammanlagt stärks förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling med över 3 miljoner kronor.

Aktiv fritid och rikt kulturutbud
Socialdemokraterna vill stärka förutsättningarna för kultur- och idrottslivet genom stärkt stöd till ungdomsverksamheter och riktade kulturresurser till alla kommundelar. Resurser satsats för att förverkliga Kulturcentrum Väster i Folkparken ekonomiska förstärkningar till studieförbunden, Mejeriet och Kulturskolan Särskilda satsningar på byggandet av en skatepark och ett nytt ridhus ingår också. Sammanlagt föreslås förstärkningar inom kultur- och fritidssektorn med nästan 7 miljoner kronor.

Kontaktpersoner:
Anders Almgren, oppositionsråd:    070-847 88 17
Anna-Lena Hogerud, oppositionsråd:   070-943 27 28
Daniel Pettersson, politisk sekreterare:  073-448 58 82

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-13 21:37