En budget för arbete och utbildning

Socialdemokraterna i Lund presenterar idag sitt förslag till budget för Lunds kommun 2014. Budgetförslaget innehåller en stärkning av den kommunala välfärden med drygt 100 miljoner kronor i relation till den borgerliga majoritetens förslag. En politik för ökad sysselsättning och bekämpning av arbetslösheten har högsta prioritet. Socialdemokraternas förslag innebär 215 fler kommunala helårsarbeten (varav 115 lärartjänster), bättre stöd till näringslivet och satsningar på utbildning.

Satsning på skola och lärare

Socialdemokraterna vill stärka kommunens förskolor och grundskolor med drygt 45 miljoner och gymnasie- och vuxenutbildningen med 6,5 miljoner. Här ingår satsningar på ökad lärartäthet och fler mentorstjänster men framförallt skapar partiet förutsättningar för att alla Lunds lärare ska kunna få en fullt rimlig löneökning på 3,5 procent vilket är det förväntade utfallet av de kommande förhandlingarna.

Oppositionsrådet Anders Almgren kommenterar:

-       Det känns oerhört stort att kunna ge detta löfte till Lunds lärare. Det arbete som ni bedriver är en av de främsta garantierna för att kommunen klarar sitt samhällsuppdrag. Lärarna är en yrkesgrupp som länge har varit för lågt avlönad. Vårt förslag innebär att man kan få en rimlig löneökning utan att kostnaderna ökar på ett sådant sätt att lärartätheten kommer minska.

En kvalitetsgaranti för den kommunala äldreomsorgen

Nedskärningar och privatiseringar inom äldreomsorgen har resulterat i minskad personaltäthet och försämrad kvalitet. Socialdemokraterna satsar därför sammanlagt 25 miljoner mer än den borgerliga majoriteten. Pengarna ska användas till att stärka kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra livskvaliteten för de personer som bor på särskilt boende eller använder sig av kommunens hemvård.

Oppositionsrådet Anna-Lena Hogerud kommenterar:

-       Äldreomsorgen har drabbats hårt av nedskärningar de senaste 7 åren. Mer resurser behövs för att förbättra kvaliteten och öka personaltätheten. Vi Socialdemokrater kommer också under hösten att presentera ett utvecklingsprogram för hur vi vill att Lunds äldreomsorg ska se ut i framtiden.

Bland de övriga insatserna i budgetförslaget finns bland annat satsningar för att öka bostadsbyggandet och specifikt byggandet av hyresrätter. Man konkretiserar majoritetens förslag om att bygga en skejtpark med att förlägga denna till Kulturmejeriet. Dessutom avsätter man resurser för att påbörja arbetet med ett nytt kommunalt ridhus.

För att klara av att på ett ansvarsfullt sätt finansiera budgeten föreslår Socialdemokraterna en skattehöjning med 40 öre. Dessutom vill man öka utdelningen från Lunds energi med, för Lunds del 16 miljoner kronor.

 

Kontaktpersoner:

Anders Almgren, oppositionsråd:                                                   070-847 88 17

Anna-Lena Hogerud, oppositionsråd:                                            070-943 27 28

Daniel Pettersson, politisk sekreterare:                                         073-448 58 82

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-30 15:08