Fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) angående ekonomiska resurser för infriande av läraravtalet

 Lunds kommuns budget för 2013 fastställdes i juni i år med ett budgeterat överskott på 36 tusen kronor. Sedan dess har ett nytt avtal tecknats med lärarorganisationerna som innebär löneökningar på minst 4,2 %. För 2013 innebär det ökade kostnader med drygt 20 Mkr.

Med anledning av detta har vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet, vänsterpartiet och demokratisk vänster i en skrivelse till kommunstyrelsen väckt behovet av en omprövning och revidering av budgeten för 2013. Det har resulterat i ett pressmeddelande på Lunds kommuns hemsida där det framgår att ”Inför budgeten 2013 lägger kommunstyrelsen förslag till fullmäktige om att nämnderna ska kompenseras för lärarnas lönelyft”. Det kan inte tolkas på annat sätt än att budgeten ännu inte är fastställd och att majoriteten därmed är beredd att hörsamma vårt initiativ.

 

Min fråga till Mats Helmfrid (M) är med bakgrund av ovanstående:

Kommer du som kommunstyrelsens ordförande att lägga ett budgetförslag för 2013 som innebär att Lunds kommun fullföljer läraravtalet?

 

 

 

 

Anders Almgren

Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-23 22:34