(S) i Kultur- och fritidsnämnden: Fullt möjligt att bygga en skatepark redan 2014, om bara viljan finns

Under ett flertal år har frågan om skateparker i Lund diskuterats och utretts. Skateparker i betong fyller ett behov och är ett viktigt komplement till de arenor för skateboard som redan finns i Lund. Skateparker kan anläggas på olika platser i kommunen i olika storlekar. Från en större park centralt i Lund, t.ex. i anslutning till Mejeriet, till mindre stadsdelsparker, t.ex. i framtida Tegelbruksparken i Dalby. Det viktiga vid byggandet av dessa parker är att de designas i dialog med skateboardåkarna.

Sedan november 2011 har Kultur- och fritidsförvaltningen förhandlat med Kungsleden för att kunna säkra platsen där verksamheten känt som Gaste skate funnits i drygt tio år. Vi finner det beklagligt att Kultur och fritidsförvaltningen och Kungsleden inte lyckats komma fram till ett avtal som är tillfredställande för båda parter. Det avtalsförslag som kommit från Kungsleden är omöjligt för Kultur och fritid att ingå.  Trots att Kultur- och fritidsnämnden befriat förvaltningen från uppdraget att förhandla fram ett avtal hoppas vi att en lösning kommer att komma.

Gaste skate är unik plats för skateboardåkning som växt fram genom ett gemensamt intresse. Även om det finns ramper bl. a. på Gunnesbo och Östra Torn är det stor skillnad mot den kreativa miljö som vuxit fram på Gastelyckan.

Genom att den borgerliga majoriteten i Lunds kommun väljer att lägga investeringen i skateparker utanför investeringsramen blir framtiden för Lunds skateboardåkare än mer oviss. Vi socialdemokrater visade så sent som i juni 2012 att det är fullt möjligt att klara av byggandet av en skatepark redan 2014. Det handlar om prioriteringar.

Joakim Friberg, 2:e vice ordförande och gruppledare för (s) i Kultur- och fritidsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-25 22:32