Nedskärningar att vänta i Lunds gymnasieskolor

Pressmeddelande 
2013-09-18                                                          

I Utbildningsnämndens delårsrapport per den sista augusti redovisas ett underskott för Lunds gymnasieskolor med nästan 9 miljoner kronor. Siffrorna är mycket oroväckande eftersom de riskerar att leda till personalnedskärningar, större klasser och därmed försämrad utbildningskvalitet.
 
Delårsrapporten presenteras för Utbildningsnämnden ikväll (den 18 september). Av rapporten framgår att underskottet beror på att de ekonomiska ramarna inte är tillräckliga för den nuvarande organisationen och att verksamheten uppmanas att anpassa sig efter ”den ekonomiska verkligheten”. Och att anpassningen kommer att kräva en förändring av personaltätheten. Vilka konsekvenser denna anpassning för med sig framgår inte. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Demokratisk vänster kräver därför att nämnden får full politisk insyn och att åtgärderna ska behandlas av nämnden senast i oktober.
 
- Det är ett mycket oroande besked som kommer att få konsekvenser för utbildningskvaliteten. Vi kräver därför att snabbt få svar på och insyn i vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med problemen, säger Hanna Gunnarsson (V) 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.
 
- När den borgerliga kommunledningen aviserade en skattehöjning nyligen var vi väldigt tydliga med att denna borde diskuteras i ett bredare perspektiv som handlade om hela den kommunala välfärden. Det besked som vi har fått om nedskärningarna inom utbildningsnämnden borde lyfts upp i detta sammanhang, säger Anna-Lena Hogerud (s) oppositionsråd och ledamot i Utbildningsnämnden
 
Kontaktpersoner:
Anna-Lena Hogerud (s) oppositionsråd:                                         0706-60 68 24
Hanna Gunnarsson (v) 2:e vice ordf. Utbildningsnämnden:           0709-43 27 28
Daniel Pettersson (S) Politisk sekreterare:                                     0734-48 58 82

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-18 14:14