Träffpunkt för äldre på Klostergården en självklarhet för (s) i Lund!

Ann-Margreth Olsson, gruppledare för (s) i Vård- och omsorgsnämnden

När den gamla träffpunkten på Klostergården avvecklades yrkade vi socialdemokraterna på att en ny träffpunkt omedelbart skulle byggas upp centralt i området. Träffpunkter för äldre är en viktig del i det sociala stödet och gemenskap ökar välbefinnandet. I de socialdemokratiska budgetalternativen finns medel till satsningar på träffpunkter och till att utveckla seniorverksamheter i alla kommundelar i Lund. Den borgerliga majoriteten har vid flera tillfällen under mandatperioden i stället planerat för neddragningar inom träffpunktsverksamheten. När de nu hävdar att träffpunkten på Klostergården återuppstår blir det i form av en halvhjärtad minivariant som inte motsvarar behovet i området.

I kritiken mot nedläggningen av träffpunkten på Klostergården och fördröjningen av nyetableringen, har det framförts att politiker inte lagt två strån i kors för att rädda verksamheten. Det överensstämmer inte med verkligheten. Vi Socialdemokraterna i Lund kan sägas ha lagt en hel bal i frågan och är beredda att lägga till mer. Det skall finnas träffpunkter värd namnet och välfungerande seniorverksamhet i samtliga kommundelar och i synnerhet Klostergården både nu och i framtiden.

Ann-Margreth Olsson (S), andra vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Lund

Mai Almén (S), ledamot i nämnden

Inlägget publicerat under "Åsikter" Sysdsvenskan den 5 februari 2014

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 11:35