Förtätningsaspekten bör gälla även vid planeringen av St Råby

Vid miljönämndens aprilsammanträde behandlades bl a ärendet nytt verksamhetsområde för Stora Råby 32:12, Lund. Detta enligt planerna i gällande översiktsplan. Socialdemokraterna yrkade bifall med ett tilläggsyttrande att förtätningsaspekten bör gälla så långt möjligt även vid planeringen av St Råby verksamhetsområde på samma som den gäller "vanlig" bebyggelse i Lund. Det blev nämndens beslut. Viktigt att ta in hela spektrat i fötätniingsmodellen. Visst, möjligheterna kan till en del vara begränsade i rena verksamhetsområden men ganska betydande ytor tycks också stå/ha stått dåligt eller t o m o- utnyttjade på t ex Gastelyckan. Färhoppningsvis blir det bättre med det i det planerade verksamhetsområdet på St. Råby 32:12.

Mathias Thurén

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-13 14:21