S reserverar sig mot seniorbostäder på Svenshögskolans gård

Inga seniorbostäder på Svenshögskolans gård!

När tekniska nämnden skulle fatta beslut om markanvisningsavtal för Seniorgården för deras del av Norra Fäladen 4:1 och Borgaren 1 (Svenshög-skolans gård och Borgareparken) såg vi texten Seniorgården kan"om erforderlig marknadsföring visar på att det inte går att bebygga båda fastigheterna med seniorbostäder överlåta den norra fastigheten (= den på skolgården/S) inom koncernen".

Socialdemokraterna har sedan förslaget kom första gången påtalat det absurda att bygga ett bostadshus inne på en skolgård, i synnerhet i ett område som förtätas på många håll och man kan förvänta sig att antalet elever både i skola och förskola ska öka.

Socialdemokraterna har även i flera år påtalat att Borgareparken behövs för de boende som blir fler i takt med att förtätningen på Parternas Gränd fortgår och att LKF förtätar på egen mark.

Eftersom tekniska förvaltningen kraftfullt påtalat konsekvenserna för barnen då deras friyta minskar både på skolgården och i parken och att ett högt bostads-hus innebär att skolgården blir mindre och skuggas yrkade vi AVSLAG på markanvisningsavtalet för Seniorgården.

Att öppna för möjligheten att om erforderlig marknadsföring visar på att det inte går att bebygga båda fastigheterna med seniorbostäder kan Seniorgården överlåta den norra fastigheten inom koncernen anser vi vara helt i strid med de tankar som framförts från Alliansen och andra att seniorbostäder behövs just på denna plats! Från Socialdemokraterna har vi hela tiden sagt JA till att bygga seniorbostäder, men föreslagit andra platser i närområdet.

Frågan har ställts till Seniorgården och Stadsbyggnadskontoret vid samråds- och öppna möten "Vem vill bo på en skolgård?", men det enda som framförts är att det troligen blir mindre bus på en skolgård om det finns närboende som har fönster dit och kan se – inte vem som faktiskt vill bo där.

"Skolans gård till skolans barn – Nej till Seniorgårdens plan!"

Lena Fällström, gruppledare S i tekniska nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-24 17:03