Servicelinjerna i Lund slutar köra i augusti 2013!

På tekniska nämnden i Lund 19 september fick vi rapport om att Skånetrafiken beslutat att de servicelinjer vi har i Lund inte skall köras längre än 2013. Ansvarig tjänsteman, Ronnie Kalén, upplyste därefter nämnden om att avtalet med Veolia går ut i augusti 2013, så det är inte ens hela året de körs!

Vi är många som jobbar för att så många som möjligt ska kunna åka med de ”vanliga” bussarna och försöker få igenom att det både skall finnas linjer som möjliggör för Lundabor att ta sig till jobbet vardag, lördag och helgdag oberoende av var i kommunen man bor och samtidigt att bussarnas framkomlighet skall möjliggöras av bussgator eller gröna signaler, så att det blir lönande att åka buss istället för att köra bil.

Men det finns ändå många äldre, funktionshindrade, mammor/pappor med barn, personer med rollatorer eller de som ”bara” har svårt att gå till en busshållplats för långt bort som har nytta av de servicelinjer som finns.

I nämnden beslutade vi tex för inte SÅ länge sedan att det var viktigt och rätt att linje 10 fortsatt skulle gå till Fäladstorget och inte bara stanna på Svenshögsvägen därför att det både fanns äldreboende och viktig service att nå på Fäladstorget.

Att det är färre personer som åker med servicelinjerna kan ju vara förklarligt med tanke på att de istället har kunnat åka med de vanliga bussarna i synnerhet om man förbättrat möjligheten att ta sig fram till hållplatsen, men det verkar som att problem med biljettautomaterna har gjort att man inte ens kan säga hur många passagerarna egentligen varit!

Det är nog onödigt att säga att det var de borgerliga partierna i Lund som ville lämna tillbaka Stadsbusstrafiken till Skånetrafiken, de rödgröna ville ha kvar dispensen så vi i Lund skulle få inflytande över linjer och turtäthet, även om vi är medvetna om den nya Kollektivtrafiklagen.

För socialdemokraterna i tekniska nämnden

Lena Fällström, gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-20 12:01