S i Tekniska nämnden kräver program för att minska antalet trafikoffer

Tekniska nämnden i Lund behandlade verksamhetsplanen för 2014-2016 vid senaste sammanträdet. Vi socialdemokrater föreslog då att ambitionen ska vara att antalet dödade och svårt skadade människor i trafiken ska minska successivt framöver. MP och V stödde förslaget. Alliansmajoriteten däremot beslutade att det är en tillräcklig ambition att antalet dödade/svårt skadade människor per år ska ligga konstant på 33 för 2014 och 2015 för det statliga och kommunala vägnätet varav 14 för det kommunala vägnätet. För oss är det svårt att förstå att de inte ens vill ha som målsättning att dessa siffror, som rymmer stor individuell tragik, ska minska.

Det finns ett mönster i hur den moderatledda borgerliga alliansen agerar såväl nationellt som lokalt. Visioner saknas för en gemensam samhällsutveckling och vilja saknas för gemensam välfärdsutveckling. Intresset är fokuserat på att så mycket som möjligt föra över verksamheter till privata kapitalstarka aktörer. Idén om generell välfärd uttrycks ibland. Men i praktiken förekommer den enbart som en tunn retorisk fernissa. Nationellt har vi sett en ökande arbetslöshet som de styrande verkar maktlösa inför eller saknar vilja att göra något åt. Lokalt i Lund har vi till exempel sett ett allt sämre underhåll av offentliga vägar/cykelbanor/gångbanor/parker och ett otillräckligt bostadsbyggande. En fortsättning av detta styre är destruktivt för samhällsutvecklingen, där det enda tydliga engagemanget är att fler relationer mellan människor ska utgå från affärsmässiga principer. Vi behöver en ändring av politikens drivkrafter så att vi får en strävan mot bra bostäder, bra underhåll av vägnät och parker, meningsfull sysselsättning med mera. Den förändringen behövs både i landet och i Lund.

Lena Fällström, gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-10 20:17