Tekniska nämnden återremitterade Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet

 Efter att Socialdemokraterna yrkat på att del av område 133, Bullerbyn ska utgå, det vill säga Seniorgårdens planerade bebyggelse i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård i avvaktan på besked från Barn och Skolnämnd Stad om förutsättningarna för att utveckla Svenshögsskolan och övriga Skol- och Förskoleverksamheter och att område 147 Folkparken ska utgå och dessutom att sid 37 verksamhetsområde 41 Veberöd NV ska vara öppnat med möjlighet till etablering under 2015 kom raskt yrkanden från centerpartiet om att verksamhetsområdet 19, Västratornsvägen ska utgå och skolan Stångby väster uppföras 2016-17 tätt följt av att miljöpartiet ville stryka områdena 123, 159, 128, 149, 182 och 313 och även verksamhetsområde 19.

När socialdemokraterna dessutom ville föreslå kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till byggnadsnämnden och tekniska nämnden så att kommunfullmäktiges beslut 2012 angående Dalby stationsområde och verksamhetsområde Veberöd NV skulle verkställas blev det mycket att ta ställning till.

Då hände det märkliga att nämnden beslutade återremittera hela MBP-förslaget till förvaltningen med uppdrag att konsekvensutreda följderna av att område 19 i Stångby utgår och att skolan ändras förutom utredning av vad som händer om socialdemokraternas föreslagna uppdrag till kommunfullmäktige bifalls!

 

För socialdemokraterna

Lena Fällström, gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-23 15:22