Minnesanteckningar från pensionärsutskottets möte den 22 mars 2011

Minnesanteckningar
Från Pensionärsutskottet öppna möte
Lunds A-kommun Kattesund 110322
1. Ordföranden Margoth Wahlström hälsade samtliga välkomna och vände sig särskilt till vår inbjudna gäst, Anna-Lena Hogerud, vårt nya kommunalråd med ansvar för sociala frågor, bl.a. äldreomsorg.
2. Till minnet av Lennart Karlsson som jordfästes denna dag, tände ordföranden ett ljus och uttalade några varmt personliga minnesord. Anna-Lena Hogerud tackade Lennart för hur han introducerat henne i skrivandets konst. Vi äldre minns honom som flyhänt reporter på Arbetet och senare för hans livfulla rapporter från A-kommunens möten.
3. Ordföranden presenterade PUs motion till A-kommun och Partidistrikt. Har antagits som A-kommunens egen.
4. Anna-Lena Hogerud presenterade sig som Margareta Dovsjös efterträdare som vårt kommunalråd med ansvar för sociala frågor, bl.a. äldrefrågor. Hon höll på att sätta sig in i frågorna med god hjälp av såväl Margareta som vårt kommunalråd Anders Almgren. Ann-Margreth Olsson i Omsorgsnämnden var också en stöttepelare. Alla-Lena stod för klassisk välfärdpolitik.
Ett problem är att borgarna med sin vackra retorik inte vill kompensera för kostnadsökningar fullt ut. De ekonomiska förutsättningarna brister därför och kostnader måste täckas genom att ta från andra konton. Hemlösheten ökar, nu 92 hemlösa i Lund. 126 vuxna och 13 barn utan bostad i Lund.
Nytt ridhus diskuteras nu.
Förskolans underhåll är eftersatt och leder till dyra reparationer.
Personalen på privata boenden har inte samma försäkringar som de kommunalt anställda. Detta gör att samma förmåner inte kan beviljas för anställda av olika huvudmän.
Friskvården alltför reglerad. Personalen kunde inte alltid komma ifrån, därför drogs den in.
Brunnshög diskuteras.
Centrumutredningen lämnar många frågor obesvarade. Det är mer än busslinjer som måste utredas.
5. Efter Anna-Lenas anförande utbröt en livlig diskussion. Särskilt kretsade intresset kring badet i Habo och tillgången på varmvattenbassänger. Ingenting verkar ännu bestämt. Källbybadet erbjuds som en tillfällig lösning. Det ligger i farans riktning att varma bad försvinner i
borgarnas besparingar. Flera deltagare menade att frågan borde lyftas av S-gruppen. Det påpekades att schablontider för de boendes uppstigning och hjälp med morgontoalett inte fungerar. En av deltagarna med mångårig erfarenhet av äldreboenden menade att många missar blev nertystade. Ingen ville riskera att bli anmäld enligt Lex Maria.
6. Ordföranden tackade Anna-Lena och överlämnade chokladdoppat knäckebröd i stället för en ros.
7. Applåder och lyckönskningar inför partikongressen, där Anna-Lena och Anders Almgren är våra representanter.
8. Kaffe och wienerbröd .
9. Listor skickades runt för att teckna ev deltagande dels i en planerad utflykt till Skrylle. dels ett besök på Brandstationen.
10. Ordföranden, som sitter i Fonus styrelse, berättade om Fonus begravningsförsäkring och om Vita Arkivet.
11. Ordföranden avslutade mötet.
Lund den 26 mars
Camilla Odhnoff

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-31 10:49