Minnesanteckningar från pensionärsutskottets öppna möte i oktober 2011

Pensionärsutskottets  ÖPPNA  MÖTE  i oktober 2011

 

Många pensionärer mötte upp för att träffa Dagens Gäst, nämligen S gruppleda-
re i Socialnämnden Peter Fransson.  Peter är nyss klar Jur.kand. med familjerätt som specialité. 

Han berättade om arbetet i nämnden, sina egna visioner som ledamot där, mm.
”Socialnämnden är nu uppdelad på Socialverksamhet och Vård o.Omsorgs verksamhet.
Frågor såsom barn- och viss äldreutredning, vårdnadsutredning, adoption hör till Socialnämnden.  Arbete och försörjning är stora ekonomiska frågor, som egentligen ligger på staten, men som kommunen tvingas ta itu med.  Medborgarna garanteras viss levnadsnivå.  Idag håller en mininivå på att permanentas. 
Vuxenstöd och åtgärder vid hemlöshet tillhör också Socialnämndens uppdrag.

Läget i nämnden idag är borgerlig majoritet som vägrar göra uppräkning för lönehöjningar.  Lagstadgad hjälp måste ges!  Följden är att besparingarna slår hårt på de 15% förebyggande åtgärderna.  Just nu är alkoholskador illa ute!  Borgarna oansvariga, sparar hellre än förebygger, säger Peter Fransson.
Själv vill Peter satsa på förebyggande insatser!

Vid frågor till Peter var Thyra Andersson först ut.  Hon gav en grundlig genomgång av den stupstock som 65-årsgränsen är för handikappade.  Lagstift-
ningen måste få mjukare övergångsregler inriktade på behov snarare än stelbenta
åldersregler, menade hon..  Någon pekade på svårigheter att åtgärda problem på tidigt stadium. Ofta fordras konkreta bevis på problem, inte enbart en riskbedömning.
Kommentarer såsom: ”på 60-70-talet hade vi inga uteliggare” eller att Samhall är utkonkurerad.  En viktig diskussion, tyckte vi alla.

Efter en intressant och värdefull information fick Peter applåder och tack för sin
medverkan.

Pensionärsutskottet kommer att under våren och hösten 2012 bjuda in fler förtroendevalda vid olika kommunala nämnder till våra pensionärsträffar.  Håll utkik på S hemsida om datum och klockslag.

Vid pennan Camilla och Margoth från pensionärsutskottet.

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-14 16:22