S-föreningar

Föreningarna utgör tillsammans basen i partiet och socialdemokraterna i Lund består av tolv socialdemokratiska föreningar ute i bostadsområden och på arbetsplatser, samt ytterligare ett antal anslutna organisationer. Alla föreningar inom kommunen är anslutna till Lunds arbetarekommun.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-04 16:19