Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ordförande
Lars Westerberg
070-4882930
E-post: larswesterberg2008@yahoo.se

Vice ordförande
Laurent Lawson

Kassör
Rune Granqvist

Sekreterare
Monica Molin

Övriga ledamöter
Kent Andersson
Michael Cervin
Staffan Lindberg

Ersättare
Bo Göran Möllerstedt
1 plats vakant (kvinna)

Sidan uppdaterad senast 2016-04-15