Byggnads s-förening

Styrelse

Ordinarie

Ordförande Gustav Hofvander
Kornvägen 24
247 34 Södra Sandby
046-587 56
070-279 64 31
gustav.hofvander@telia.com

Vice ordförande: Charlie Håkansson
Joakim Norgren
Kassör/medlemsansvarig: Ola Christiansson
Sekreterare: Jonas Lyrberg

Övriga ledamöter:
Claes-Håkan Westeson


Ersättare
Stefan Lundgren
Stefan Knutsson