Internationella s-föreningen

Ordförande
Eleni Rezaii Liakou
Spexarevägen 2A
224 71 Lund
Mobilnr: 073 655 34 24
e-mail: eleni_liako@hotmail.com

Kassör
Gillian Nilsson (medlemsansvarig)

Ledamöter
Ali Ismail (vice ordförande)
Svea Bruce
Marko Dimovski
Laurent Lawson
Tekle Melekin

Ersättare
Lars Westerberg(studieorganisatör)
Lennart Nilsson (sekreterare)
Elham Ghalib Hashim
Ludvig Stigsson