Lunds Socialdemokratiska Studentklubb

Hemsida: https://lssk.wordpress.com

Ordförande:
Gustav Ekström
E-post: lssk@s-studenter.se

Kassör
Caroline Stern Olsson

Övriga ledamöter
Martin Hansen
Anton Jordås