SAP-Centrum

Ordförande
Lars Westerberg
E-post: larswesterberg2008@yahoo.se
Mobil: 070-4882930

Kassör och medlemsansvarig
Kerstin Vikner

Sekreterare
Fredrik Fexner

Övriga ledamöteredamöter
Teresa Hankala
Anders Hansson
Ulf Ivefäldt

Ersättare
Andreas Brolin
Sva Bruce
Margareta Grip Holmes
Piotr Szybek