SAP-Centrum

Ordförande
Lars Westerberg
E-post: larswesterberg2008@yahoo.se
Mobil: 070-4882930

Kassör och medlemsansvarig
Andreas Brodin

Sekreterare
Fredrik Fexner

Medlemsansvarig
Agneta G Geijer

Övriga ledamöteredamöter
Margareta Grip Holmes
Teresa Hankala-Janiec
Anders Hansson

Ersättare
Margita Malmros
Ulf Ivefeldt
Elina Vidarsson
Piotr Szybek