Kan en kulturgaranti för alla grundskoleelever vara något för Lund?

Socialdemokraterna i Lund tänker föreslå att kommunen inför en kulturgaranti för alla elever i grundskolan. Detta efter en modell som prövats i Åstorp i nordvästra Skåne under några års tid.

Det avslöjade Claes-Göran Jönsson, andre vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, när han tillsammans med kulturchefen i Åstorp, Ewa Risberg, medverkade i SAP Centrums rådslagscirkel ”Å va´ vill du då?” den 22 oktober.

 

Förutom sitt uppdrag i Lunds Kultur- och fritidsnämnd har Claes-Göran samma ställning i Region Skånes Kulturnämnd, alltså andre vice ordförande och det var i den rollen han deltog i rådslagscirkeln för att berätta om kultur i Skåne.

Region Skåne skiljer sig från övriga landsting genom att inte äga och administrera en egen kulturverksamhet, t ex muséer, teatrar, orkestrar mm. Det Region Skånes kulturnämnd främst sysslar med är att fördela bidrag från Statens Kulturråd till skånska kulturinstitutioner. För närvarande uppgår den summan till cirka 175 miljoner kronor per år. Däremot är man till viss del huvudman, men endast till cirka en tredjedel av all kulturverksamhet och den egna verksamheten uppgår till mindre än tio procent. Fullt riktigt menade Claes-Göran att här fanns möjligheter till fortsatt utveckling.

Ewa Risberg bidrog med att berätta vad den lilla bruksorten och kommunen Åstorp med 14.000 invånare åstadkommit på det kulturella området. Navet i verksamheterna är kulturhuset Björnen som har sitt namn efter Björnekulla, en plats i samhällets utkant mot Söderåsens sluttningar. Ästorps kultursatsning innebär att alla barn varje läsår från förskolans klass F till grundskolans klass 9 träffar musiker, skådespelare, dansare, bildkonstnärer och teater-dans-och media/film-pedagoger. För att bara ta några exempel ur programmet för årets hösttermin:

* Barnen i förskolan håller Dinosauriekalas med Musik i Syd och ser pjäsen ”Vem ska trösta Knyttet?” med Teater Pelikanen efter Tove Janssons berättelse.

* I klass 2 bekantar man sig med operan ”Flygande trumman” som bla innebär besök på Malmö-operan.

* Kommer man till klass 6 samarbetar man där med folkhögskolan Sundsgårdens teaterlinje enligt ett särskilt schema.

* I klass 7 ordnar man världsmusikdag tillsammans med Musik i Syd.

* I klass 9 gör man en musikvideo i samarbete med Film i Skåne.

Allt det här och en hel del annat är inlagt i kursplanen och sker i samarbete med pedagoger från Malmö-operan, Musik i Syd och Film i Skåne. Kommunens kostnad för kulturgarantin ligger på cirka 50 kronor per elev och år.

Ewa Risberg, som är bosatt i Lund och för övrigt medlem i SAP Centrum,  hoppas liksom Claes-Göran, att en kulturgaranti för alla grundskoleelever kan införas även i Lund. Gärna efter Åstorps modell.

 

Lennart Karlsson

lennart.karlsson9@comhem.se

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-02 23:27