SAP Centrum synade Lunds trottoarfällor

Alla klagar på gatorna i Lunds innerstad – bilisterna, cyklisterna och fotgängarna. De sistnämnda har dessutom en del att säga om trottoarerna.

Problemet har sysselsatt medlemmarna i SAP Centrum det senaste halvåret. Dels i form av ett medlemsmöte där kommunens arbete med att öka tillgängligheten till offentliga lokaler och platser redovisades och diskuterades, dels vid en efterföljande syneförrättning en månad senare. Det skedde genom en timslång promenad med början klockan 17:30 från Bantorget till Mårtenstorget.

Deltagarna noterade, som väntat, att trottoarerna i innerstaden bitvis är obekväma,  ibland direkt farliga för personer med rollator eller som är rullstolsburna. Trottoarerna lutar och beläggningen – om det nu är sten eller cementplattor – är allt annat än jämn. Det kan vara ett problem för äldre människor, även om de inte går med rollator.

Synskadade upplever ständigt att butiker i sin iver att skylta varor sätter hinder, små och oskyldiga kan tyckas, men som synskadade in- te alltid observerar. Det vanligaste förutom skyltställen – som det krävs tillstånd för att använda – är att butikerna sätter varor utmed husväggarna, uppställningar som ibland blir ganska omfattande. Värst tycks problemet vara på Lilla Fiskaregatan.

I samband med syneförrättningen fotograferades en del trottoarhinder. Bilderna talar för sig själva.

Västra Mårtensgatan
En mobil byggnadsställning på Västra Mårtensgatan hade säkrats med en tung hammare (inringad) för att inte komma i rullning. Bilden fotograferad omkring kl 18.30 och byggnadsställningen verkade inte vara bemannad.

Mårtenstorget
Den lilla vattenkonsten på Mårtenstorget utanför Konsthallen kan vara ett obehagligt hinder för synskadade eftersom de lätt går in bland vattenstrålarna och blir blöta om skor och fötter.

Klostergatan
Här står hälften av syneförrättningsgruppen och samtalar med en krogägare på Klostergatan. Han trodde att gruppen var kommunpolitiker och ville tala om att han hade tillstånd för trottoarserveringen.

 

Bantorget
Ändan på ett räcke utanför John Bull Pub vid Bantorget. Räcket satt ungefär i midjehöjd . Bakom räcket ses Thyra Andersson på sin eldrivna moped och t v om henne Mattias Thurén, båda medlemmar i SAP Centrum.

 

Lilla Fiskaregatan
Föreningens sekreterare Jakob Strasser t v kontrollerar om spelbutiken på Lilla Fiskaregatan har tillstånd att placera ut skyltställ. T h om honom medlemmen Carl Nyman som är synskadad. Han hade en del att säga om butikernas varuexponering och pyntningar på trottoaren. 

Text och bilder:
Lennart Karlsson
lennart@lund.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-20 14:03