Skånes kollektivtrafik är bra, men kan bli bättre.

Det är för obekvämt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg. I regionbussarna borde det vara längre avstånd mellan stolarna och sätena vara bredare. I Pågatågen gäller samma sak beträffande sätenas bredd. Dessutom borde sätena vara skålade. DSB-tågen har farliga insteg och bristfällig eller obefintlig trafikinformation.

-- Man borde haft en ergonom med vid upphandlingen av Pågatågen.. Sätena är inte anpassade för kvinnor och i synnerhet inte för gravida kvinnor, var en av de kritiska synpunkterna.

Det och annat framkom när SAP Centrums studierådslag ”Å va´ vill du då?” samlades till en diskussion om kollektivtrafiken den 24 september.

Inledare var Solveig Ekström-Persson, ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd och själv flitig bussresenär från bostaden i Veberöd. Bland annat berättade hon att kollektivresandet ökar med cirka tre procent årligen, en ökning som huvudsaklingen faller på tågtrafiken, men att åtminstone hälften av Skånes arbetspendlare fortsätter att åka bil och antagligen länge än. Skälen till det är många men i huvudsak handlar det om turtäthet och närhet till tåg/buss. Ju längre ut på landet människor bor desto vanligare är bilpendlingen. Även reskostnaden har betydelse.

Deltagarna i studierådslaget var mycket eniga om kollektivtrafikens nödvändighet och stora betydelse, men ville gärna se lägre biljettpriser och större turtäthet, inte bara under rusningstider på morgnar och kvällar. Bekymmer med att på helgdagar nå orter på Österlen och i nordöstra Skåne omvittnades också, men att t o m en närliggande ort som Stångby har erkänt usla bussförbindelser även på vardagar. Här är det dock Lunds stadstrafik som syndar.

Solveig Ekström-Persson medgav att tillgängliga resurser inte alltid räcker till och att utbyggnaden av kollektivtrafiken i glesbygden nog kommer att ta sin tid. I första hand måste kollektivresandet i sydvästra och nordvästra Skåne tillgodoses eftersom antalet arbetspendlare är störst där. Och här byggs det för närvarande ut med bland annat längre perronger på en del stationer, detta för att anpassas till tåg med fler vagnar. Det har blivit en nödvändighet eftersom passargerarantalet ständigt ökar på Pågatågen och det inte är möjligt att köra med tätare turer under högtrafiktid än vad man gör, då man även måste ta hänsyn till trafiksäkerheten.

SAP Centrums studierådslag ”Å va´ vill du då?” fortsätter onsdagen den 8 oktober. Då är det Region Skånes sjukvård och hälsovård som ska behandlas. Samnankomsten inleds klockan 18.30 och platsen är arbetarekommunens lokal på Kattesund, ingång bredvid antikvariatet Läslustan. Vem som helst är välkommen, man behöver inte ens vara medlem i partiet och det krävs ingen föranmälan.

 

Lennart Karlsson

lennart.karlsson9@comhem.se

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-06 17:08