Debatt: Satsa på Dalby

Om Dalby ska kunna utvecklas beror på vilken politik som förs i framför för allt i kommunen och regionen. När det gäller det som Lunds kommun har ansvar för, så har det inte hänt så mycket och i vissa fall har det också skett försämringar. Det är ett resultat av den politik som förts av de borgerliga partierna i Lunds kommun.

Socialdemokraterna i Lunds kommun vill bl. a

• Bygga minst 75 bostäder/år och med olika upplåtelseformer så att man kan bo i Dalby oavsett vilka behov man har
• Bygga ny skola och förskola, anställa fler lärare och minska skolklasser och barngrupper
• Satsa rejält på några lekplatser spridda i Dalby anpassade för alla åldrar och gör dem lite roligare med teman
• Satsa på fler aktiviteter för ungdomar i Dalby bl. a skatepark
• Skapa förutsättningar för en utveckling av centrum med fler butiker
• Utveckla företagsområden samt marknadsföra Dalby

Region Skåne styrs av borgarna och miljöpartiet. De senaste åren har det skett försämringar i sjukvården och i kollektivtrafiken

Socialdemokraterna i Region Skåne vill bl. a

• Skapa bättre tillgänglighet till vårdcentral och folktandvård genom ökat öppethållande och bättre service
• Återinföra direktbussen Dalby - Malmö

Akram Heidari (S)                                                       Gunnar Jönsson (S)
Ordförande i Dalby socialdemokratiska förening        Ledamot i Regionfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-08 10:46