SAP-Genarp


Ordförande
Ronny Hansson
Sandvägen 49 A
240 13 Genarp

Tel bost: 040-48 22 58
Tel arb: 040-24 64 46
Mobilnr: 0708-48 22 58

e-mail: sap.genarp@compagnet.se

Kassör
Anette Björnson

Ledamöter

Annika Brodin
Marie Emland
Börje Larsson
Inger Ponsler

Ersättare
Björn Björnsson