Genarp den bortglö(m)da orten

Goda kommunikationer är viktigt för att en ort ska utvecklas. Därtill är självklart trafiksäkerhet och en god trafikmiljö väsentligt för medborgarna. Den moderatledda majoritet, som styr i Lunds kommun, har glömt Genarp, vilket framgår av att det sker mycket få kommunala satsningar i Genarp, trots tidigare löften. Några exempel nedan.

I en skrivelse till Kommunstyrelsen i aug 2010, krävde vi god standard vid upprustning av Esarpsvägen med en bredd på 8 meter, alternativt separat cykelväg. Skrivelsen behandlades i februari 2011.

Ordföranden i Tekniska Nämnden Ronny Johannessen (M), gjorde då en protokollsanteckning: "Tekniska Nämnden bör fortsatt uppmana Trafikverket att bredda vägen ytterligare"

Vägen har inte börjat byggas än. Om den byggs, finns det risk för att den endast blir 6,5 meter bred. Efter två och ett halvt år undrar vi: vad har Ronny Johannessen gjort, och vad planerar han att göra, för att upprustningen av Esarpsvägen ska påbörjas och resultera i en väg med god standard?

Tekniska nämnden svarade i dec 2010 på några frågor om andra angelägna åtgärder:

1 Utbyggnad av cykelväg längs Häckebergavägen, vilket diskuterats i årtionden.

Teknisk nämndens svar: Häckebergavägen är en statlig väg. Ett förslag till ombyggnad ingick i Tekniska nämndens yttrande till Trafikverkets verksamhetsplanering 2011-2013.

2 Förlängning av Genvägen fram till Kyrkovägen för att minska trafiken på den sistnämnda vägen.

Tekniska nämndens svar: En utbyggnad planeras med byggstart 2012.

Inget har dock hänt. Oklart om det händer något de närmaste åren – eller?

I moderaternas värld är Genarp den bortglömda orten. Vad beror det bristande intresset för vår kommundel på Johanessen?  Ett studiebesök och en dialog med Genarpsborna, kan vara en början till ökad kunskap.

Ronny Hansson

Ordförande i Genarps socialdemokratiska förening

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-30 20:12