Har ordföranden i Tekniska nämnden fullföljt löftena om Esarpsvägen?

Nu är snart året 2012 slut och den angelägna upprustning och breddning av Esarpsvägen som skulle påbörjas i år, och som har diskuterats i årtionden, har åter igen skjutits på framtiden.

Esarpsvägen har mycket stor betydelse för alla Genarpsbor som dagligen åker till arbetet i Malmö och Lund med buss eller egen bil samt för näringslivet i Genarpsområdet, och den är viktig om det ska vara möjligt att intressera nya företag att etablera sig i vår kommundel.

I en skrivelse till Kommunstyrelsen i aug 2010, krävde vi god standard vid upprustning av Esarpsvägen, d v s en bredd om 8 m. Den borgerliga majoriteten motsattes sig dock detta, men ordf. i Tekniska nämnden, Ronny Johannessen (m), gjorde en s.k. protokollsanteckning: ”Tekniska Nämnden bör fortsatt uppmana Trafikverket att bredda vägen ytterligare”  

I ett genmäle till undertecknad i aug 2011 skriver Johannessen bl. a att kommunen i senare ”kontakter med Trafikverket framfört att vi vill se en ökad vägbredd som ger god säkerhet och framkomlighet och att en bredd över sju meter bör utredas”   

En breddning till 8 m kostar 14,6 milj. kr, en breddning till 7 m för samma sträcka till 10,8 milj. kr. Kostnadsskillnaden är således 3,8 milj. kr. Att först bredda till 7 m och sedan till 8 m blir naturligtvis mycket dyrare. Ett alt med 7 m och separat cykelväg är också möjligt. Genarp är den enda större ort i kommunen, som inte har någon anslutning till det regionala cykelvägnätet.

 

Frågor till ordf. i Tekniska nämnden, Ronny Johannessen (m) med anledning av tidigare löften:

  1. Vad har Tekniska nämnden gjort hittills för att Esarpsvägen ska få en bredd utöver 7 m, och vad har resultatet blivit?

  2. Planerar Du – om det behövs - att göra ytterligare insatser för att säkerställa att Trafikverket genomför en upprustning av Esarpsvägen med en bredd utöver 7 m?När räknar Du med att Esarspvägens utbyggnad kan påbörjas?

  3. När räknar Du med att Esarspvägens utbyggnad kan påbörjas?

 

Ronny Hansson

Ordf. i

Genarps socialdem förening

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-06 10:53