Utveckla Genarp!

Utveckla även Genarp. För att det ska vara möjligt behövs bl. a bättre kommunikationer, en god kommunal plan- och markberedskap och att även denna del av Lunds kommun marknadsförs samt att medborgarna i Genarp får större inflytande på utvecklingen.

Vi vill bl. a att

  • Vägen Genarp-Esarp breddas och rustas upp och även förses med cykelbana samt att kollektivtrafiken förbättras, bl. a genom fler direktbussar till Malmö och Lund
  • Även hyresrätter och bostadsrätter byggs i Genarp, samt man då särskilt uppmärksammar ungdomars, ensamståendes och äldres behov av bostäder
  • De centrala delarna i Genarp, vid bl. a Konsum och Bygatan utvecklas med ny bebyggelse
  • Cykelbanor byggs längs Häckebergergvägen och Gödelövsvägen
  • Förskola och fritidshem har öppet efter föräldrarnas behov.
  • Medborgarhuset behålls i kommunens regi och att hyran hålls på en nivå som ger en rimlig möjlighet att utnyttja lokalerna.
  • Fritidsgården ges resurser för ökat öppethållande samt en kontsgräsplan anläggs
  • Ökat öppethållande på Distriktssköterskemottagningen samt läkartid några tim/vecka.

I förra veckan behandlades en skrivelse från S i Genarp i Kommunstyrelsen. Vi krävde – att Esarpasvägen breddas till 7 m med en separat cykelväg, övriga partier sade nej till detta. Vi socialdemokrater satsar på en utveckling i hela Lunds kommun, även i Genarp. Övriga partier med moderaterna i spetsen har glömt Genarp.

Ronny Hansson (S)                 Anders Almgren (S)                 Gunnar Jönsson (S)

Ordf. i   S Genarp                    Kommunalråd                           Ledamot i Regionfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 15:41