(s) i Genarp kräver: Rusta upp vägen Genarp-Esarp!

En förutsättning för att kommundelen Genarp skall kunna utvecklas, både som en ort för boende och för näringsliv och verksamheter av olika slag, är att kommunikationerna förbättras. Det verkar finnas en bred politisk enighet om detta, och det har länge också funnits som mål i kommunala planer. Prioritet nummer ett, är en upprustning av vägen Genarp – Esarp. Målsättningar räcker dock inte om inte de styrande i kommunen är beredda att driva frågan.

Lunds kommunfullmäktige beslutade i september 2006 om att ett underlag för det vidare arbete om upprustning skulle tas fram och att Kommunstyrelsen uttalade i samma månad att man ”anser det mycket viktigt att vägen Genarp - Esarp rustas upp och byggs om”. Det tog mycket lång tid, vilket visar ett stort ointresse för denna fråga. Kommunstyrelsen beslutade dock den 2009-08-13, d v s för mer ett år sedan

att kommunstyrelsen i samråd med Staffanstorp ska verka för en snar och kraftfull upprustning av vägen Genarp – Esarp i kommande investeringsplan,

att kommunstyrelsen under hösten 2009 fortsätter överläggningarna med Staffanstorp, Vägverket och Region Skåne i syfte att komma överens om förutsättningarna för upprustning av vägen, tidplan m.m.
 
Kommunen måste vara aktiv och pådrivande i frågan annars händer inget, men den  moderatledda borgerliga majoriteten verkar ha glömt Genarp

Våra frågor är därför:
1. Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen vidtagit med anledning av styrelsens beslut 2009-08-13?
2. Vad har man kommit fram till i de överläggningar som vi förmodar att man haft enligt Kommunstyrelsens beslut?
3. Vad planerar Kommunstyrelsen att göra den närmaste tiden för att komma vidare med målsättningen om upprustning av vägen Genarp – Esarp?
4. När räknar Kommunstyrelsen med att kunna ge ett besked till Genarpsborna om tidpunkt för när upprustningen av vägen Genarp – Esarp kan påbörjas? 


Ronny Hansson
Ordf.
Sandvägen 49
247 72 Genarp

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-22 11:15