Den barnvänliga stadsdelen förstörs

Debattinlägget publicerat i Sydsvenska Dagbladet den 10 september

Bästa läsare av SDS! Den 6/9 citerades jag för ett inlägg på det något kaotiska samrådsmötet kring Seniorgårdens höghusplaner på Norr. Detta gjorde givetvis mötets ordförande Christer Wallin (m), ordföranade i Byggnadsnämnden nöjd. Varför reagerade jag? För att rädda CW som visade sig inte kunna leda mötet utifrån demokratiska spelregler? Knappast.

Jag ville att vi som kommit till samrådet ( vilket missvisande ord) skulle koncentrera oss på den viktigare frågan: Vilken är en kommunpolitikers uppdrag? Att planera och fatta beslut som gynnar gemensamma behov . d.v.s. alla kommuninvånares? ( Utifrån grundbetydelsen av ordet "kommun" som är "gemensam.") Och att samordna beslut som går över nämndsgränser för en helhet som lånsiktigt gynnar alla medborgare i kommunen? Att använda ett språk som klargör och inte lägger dimridåer?

Eller att med politikerkappan på i Byggnadsnämnden oblygt agera mäklare åt privata byggföretag och sälja ut kommunens park- och skolmark till bostäder åt penningstarka seniorer? Eller att med politikerkappan på i Barn- och Skolnämnden acceptera höghus för dessa seniorer före barnens skolmiljö? Det är detta som fick mig att agera.

Om den borgerliga majoriteten i Byggnadsnämnden lyckas trumfa igenom höghusplanerna så är skolnämndens ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Lars Hansson (fp) beredd att anpassa Svenshögsskolans utbyggnadsplaner till detta faktum. Folkparitets ( skolpartiet) skolpolitiske företrädare i Lund väljer 75 till max 150 äldre bostadsrättinnehavares intressen före ca 500 hundra elevers skol- och trafikmiljö. Plus kanske 75-talet skolanställdas. Hans något kryptiska svar på mötet var att skolplanerna på Norr "ligger vid sidan om". Bristen på helhetsperspektiv blir uppenbar när borgerliga politiker inte k o m m u n iserar.

Vi är vreda på Norra Fäladen för att en från början unikt planerad barnvänlig och trafiksäker stadsdel nu hotas.

Anita Magni-Olsson

Boende på Norr i 44 år

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-10 12:13