(S) på Norra Fäladen kräver samråd om hotellplanen på Skarpskyttevägen

På förra månadens byggnadsnämnd beslutades det att normalt planförfarande skulle ske när det gällde det nya förslaget om bygge av ett hotell på Skarpskyttevägen på Norra Fäladen i Lund. För 5 år sedan sades ja till ett hotell där med 2 våningar, nu var förslaget att utöka detta till 5 våningar. 180 rum är nästan lika mycket som Star Hotells 196 rum.
På Skarpskyttevägen är dock trafikförutsättningarna annorlunda än vid Star Hotell. Skarpskyttevägen är en gata som är en infartsgata, vilket här betyder att man kör ut på samma ställe där man kör in. Korsningen är med Svenshögsvägen och Magistratsvägen, väldigt nära korsningen med Norra Ringen. Trafikmängderna har ökat väsentligt i dessa båda korsningar de senaste åren och olyckor med allvarliga skador har skett.
När man nu läser dagordningen till Byggnadsnämndens möte 15 mars ser man att detta ärende denna gång föreslås som enkelt planförfarande – det betyder att allmänheten inte skall få möjlighet att yttra sig i samråd mm. Varför tjänstemän och presidium vill föreslå denna ändring kan i alla fall jag inte förstå!
Är det bättre att i smyg få igenom en plan än att från början ta hänsyn till de olika förslag och yttranden som närboende kan komma med – det hade kanske i slutändan sparat in några månaders arbete?

Lena Fällström, ordförande för socialdemokraterna på Norr

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-15 11:02