Vem "demoniserar" vem och med vilken ton?

Christer Wallin (M) har i insändare i SDS publicerad 130821 påstått att "debattörerna slåss om att demonisera sina motståndare". Hur ska man då beskriva hans egen insändare?

Socialdemokraterna på Norr, vilka jag är ordförande för, har föreslagit att Seniorgården kan bygga ett av sina hus på den sk lastgården mellan ICA och Svenshögsvägen. I en tidigare plan fanns diskussioner om att Lidl skulle kunna bygga en affär där, men det blev aldrig så. Vi har även föreslagit att den stora parkeringen som finns utanför/bakom Delphinenbadet skulle kunna användas för att bygga bostäder på. Det vill inte jag kalla "vi vill inte ha bostadsrätter på vår bakgård"! Inte heller gör det att värdefull jordbruksmark bebyggs.

Vi föreslår andra platser för byggande av bostadsrätter än det som finns i förslaget, inte att det inte ska byggas bostadsrätter. Vi anser att om "skolfolk" planerar att bygga ut Svenshögskolan och att en idrottshall också ska byggas på dess område - då bör man pröva den planen (och övriga planer för förskolor och skolor) INNAN man diskuterar att bebygga en del av skoltomten med ett hus som ska/kan bli 7-8 våningar högt. (Detta för att inte omöjliggöra en bra planering för skola och förskola!)
Ett hus som kommer att stå där hela året. Ett hus som ger skugga på skolgården inte bara mitt i sommaren då möjligen inte så många barn kommer att finnas på skolgården, men även resten av året. Ett hus som inte kan flyttas om man efter några månader kommer på att det förstör för barnen. Barnen som man ska tänka på enligt Barnkonsekvensanalysen. Barnen som själva ska kunna få möjlighet att lämna synpunkter.

Christer skriver i sin insändare att planen för Borgarparken har förbättrats under de ca 10 år den har diskuterats. Jag hade visserligen inte hört talas om den för så länge sedan, det är kanske något som alliansen planerat själva första 5 åren (?), men redan från första gången den föredrogs i tekniska nämnden har kritiken varit massiv mot den och då inte bara från oss socialdemokraters sida. Man kan undra vilka skäl moderaterna har för att under så lång tid arbeta för en plan som så många är motståndare till och har – för mig – vettiga synpunkter på?!

Lena Fällström, ordförande Socialdemokraterna på Norr

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-09 11:34