SAP-Östra Staden

Ordförande
Lars Graffemark
Kämparegränden 11 A
224 76 Lund

Tel.bost: 046-13 33 91
Mobil: 073-614 63 44
E-post: lars.graffemark@bredband.net

Vice ordförande/studieledare
Ludvig Stigsson

Sekreterare
Monica Molin

Kassör och medlemsansvarig
Linda Andersson

Övriga ledamöter
Erik Bengtsson
Danuta Nilsson

Sidan uppdaterad senast 2016-04-15