SAP-Södra Sandby

Ni hittar mer information på denna länk,
http://www.s-info.se/association/default.asp?id=516


Ordförande
Per Olsson
Mobilnr: 070-5143169
e-mail: perolsson224@gmail.com

Kassör och medlemsansvarig
Lena Hansson

Sekreterare
Kjell Nilsson

Ledamöter
Per Nilsson
Tobias Lönell