S Sandbyborna behöver en ny vårdcentral

När får S Sandbyborna en ny vårdcentral? Frågan är fortfarande obesvarad. Den moderatledda majoriteten i Region Skåne har lagt ned miljontals kronor i utredningar och projekteringar på denna fråga utan att man kommit närmare lösningen.

2006 var alla partier överens om det skulle byggas ny vårdcentral. Lunds kommun antog en detaljplan för vårdcentralen centralt i Södra Sandby, vid korsningen Revingevägen – Ringvägen.

Efter valet 2006 rev den moderatledda majoriteten i Region Skåne upp beslutet att bygga en ny vårdcentral i S Sandby. Sedan har man vid olika tillfällen lovat att det skulle bli ny vårdcentral i S Sandby, men trots att snart 7 år gått sedan man rev upp det redan fattade beslutet om ny vårdcentral, så har det inte hänt något än.

Socialdemokraternas övergripande mål för hälso- och sjukvården är att ge alla skåningar möjligheter till vård efter behov. För att klara detta mål anser vi att sjukvården behöver tillföras ytterligare resurser. Den moderatledda majoriteten har en helt annan målsättning, och det är lägsta möjliga skatt. Som alla vet så har det inneburit kaos i sjukvården och att patientsäkerheten har åsidosats, vilket inneburit att flera patienter har avlidit.

I stället för att satsa för att alla ska få möjlighet till en bra sjukvård så säljer den nuvarande majoriteten också ut vår gemensamma egendom Man har bl a beslutat att sälja vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Eftersom det blir dyrare att hyra än om Region Skåne äger fastigheterna själv, så binder man upp verksamheterna med högre kostnader. Detta innebär att det blir mindre resurser till nya satsningar och till behandlingar av sjukdomar.

S Sandbyborna behöver en ny vårdcentral. Därför kräver vi socialdemokrater att Region Skåne tar beslut om att detta ska genomföras snarast möjligt.

Gunnar Jönsson (S)                        Per Olsson (S)

Ledamot i regionfullmäktige            Ordf. Socialdemokraterna i S Sandby

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-14 09:18