S kräver en ny vårdcentral i Södra Sandby

Artikelförfattarna Gunnar Jönsson och Per Olsson

Den moderatledda majoriteten i Region Skåne har totalt glömt bort sitt löfte om en ny vårdcentral i Södra Sandby. 2006 var alla partier överens om det skulle byggas ny vårdcentral. Lunds kommun antog en detaljplan för vårdcentralen centralt i Södra Sandby, vid korsningen Revingevägen – Ringvägen. Regionen lade ned ca 3 milj kr på projektering m m.
 
Efter valet 2006 rev den moderatledda majoriteten i Region Skåne upp beslutet att bygga en ny vårdcentral i S Sandby. I mars 2008 kom man med ett nytt förslag, en mindre och billigare vårdcentral. Regionstyrelsens dåvarande ordf Jerker Swanstein (m) uttryckte i media: ”Vi är väldigt nöjda” Men det blev inget.
 
12 dagar före valet 2010, presenterar man ett ytterligare nytt förslag som innebär att vårdcentralen även skall överta folktandvårdens lokaler. Hösten 2012 meddelade dock den moderatledda majoriteten att det inte blir något av det förslaget heller.
 
Trots alla löften, under de mer än 6 år som gått sedan man rev upp det redan fattade beslutet, om en ny vårdcentral så har det inte hänt något. Enligt uppgift så är lokalen dessutom utdömd av Arbetsmiljöverket. Det är därför ytterst angeläget att man löser frågan om nya och utvidgade lokaler för den verksamhet som bedrivs av vårdcentralen i S Sandby.
 
Vi socialdemokrater kräver en ny vårdcentral i S Sandby, därför att medborgarna behöver det.
 
Det var på Regionstyrelsens förslag som regionfullmäktige beslutade att upphäva tidigare fattat beslut om byggandet av vårdcentral i S Sandby. Regionstyrelsens majoritet under ledning av ordföranden Pia Kinhult (m) har ansvar för att det inte har hänt något.
 
Så Pia Kinhult (m) och övriga i den moderatledda majoriteten: När blir det en ny vårdcentral i S Sandby?
 
 
Gunnar Jönsson (S)                                   Per Olsson
Ledamot i regionfullmäktige                       Ordf. Socialdemokraterna
                                                                   i S Sandbv

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-11 17:08