SAP-Torn


Ordförande

Ullabell Ahl
e-mail: ullabellahl@hotmail.com

Vice Ordförande
Vlasta Sabljak

Kassör
Mats Nilsson

Sekreterare
Hlin Thorgeirsson

Ledamot
Ragnar Karlsson
Fredrik Lacerof
Peter Sakte
Sverre Sörensen

Ersättare

Allan Thell