SAP-Väster

Styrelse

Ordförande
Rune Granqvist
E-post: rg3064@hotmail.com

Vice ordförande
Fredrik Persson, 070-2020159
E-post: fpfpersson0@gmail.com

Sekreterare
Mats Nilsson, 070-730 46 76
E-post: mats.w.r.nilsson@hotmail.com

Kassör
Basile Antoniou, 046-12 95 80
E-post: basile@bredband.net

Övriga ledamöter
Vlasta Sabljak, 073-660 32 36
E-post: vlastasabljak@hotmail.com

Ersättare
Eva Ohlsson, 070-1141725
E-post: eva.ohlsson@ownit.nu
Mathias Thurén
E-post: thuren@telia.com
Ove Persson

 

Vi vill veta vad du tycker!

Den socialdemokratiska föreningen SAP Väster omfattar Kobjer, Gunnesbo, Nöbbelöv, Oscarshem, Väster och Värpinge. Genom SAP Väster kan du påverka Din närmiljö och även politiken i hela Lund. Tillsammans bygger vi ett bättre Väster och ett bättre Lund.

Vi arbetar bl.a. för att:
· folkparkshuset ska bli ett kulturhus till gagn för hela Lund
· rädda stadsdelsbiblioteket på Nöbbelöv
· flexibel hemvård införs med fler mötesplatser, aktiviteter och träffpunkter i området
· verka för att fler hyresrätter byggs
· alla ungdomar mellan 16 – 19 år får möjlighet till fyra veckors sommarjobb
· fler lärare, mindre klasser och läxläsning i skolan.

Engagera dig i din lokala förening
Genom att vara med kan Du aktivt påverka politiken både lokalt, regionalt och nationellt. Du kan bli medlem genom att följa anvisningarna på http://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem. Du kan också SMS:a SAP medlem och ditt personnummer till 72 456 eller kontakta oss i styrelsen.