Krafttag för handeln i Veberöd

Artikeln tidigare publicerad i Veberöds Nya Tidning

Socialdemokraterna i Veberöd anser att byns handel är den viktigaste komponenten för en levande och attraktiv del av Lunds kommun. Näringslivet i byn spelar dessutom en avgörande roll för överlevnaden av många ideella föreningar och verksamheter. Utan handelns generösa bidrag, förvandlas Veberöd till en glömd och tråkig övernattningsort. Därför är det dags att kommunen samlar alla krafter som hanterar byarnas utveckling i en och samma ”avdelning”.

Vi vet att byarna kring Lunds stad kommer att spela en avgörande roll vad gäller bostadsmarknaden åt den förväntade strömmen av nya kommuninnevånare i samband med ESS etableringen. Detta ställer ännu större krav på kommunen, att utveckla Veberöd som ett attraktivt och dynamiskt komplement till Lunds stad, med utvecklad handel och service. Vissa kommunala arbetsplatser och funktioner kan faktiskt redan idag utlokaliseras till Veberöd.

Insatserna från Lunds kommun kan inte tillräknas näringslivet i byn, om inte dessa kan omsättas i stödinsatser, där det behövs och när det behövs. Vissa förvaltningar inom kommunen har i många fall motarbetat utvecklingsprojekt, föreslagna av företag och föreningar i byn, och detta är oacceptabelt. Socialdemokraterna kommer inte att acceptera en utveckling som gör Veberöd till en övernattningsort åt Lunds kommun.

Vi har förståelse för att kommunen vill hålla stadskärnan levande och inte utsätta centrumhandeln för inhemsk konkurrens, men det ska inte ske på bekostnad av kommunens andra, minst lika viktiga delar, ur samhällsutvecklingssynpunkt. Veberöd geografiska läge gör att byn har självklara förutsättningar att profilera sig som landsbyggdens centrum, mellan östra och västra Skåne, och fungera som komplement till stadshandeln.

Områden som vi socialdemokrater gärna uppmuntrar till utveckling, förutom uppbackning av befintlig handel, genom att Veberödsborna handlar i Veberöd, är etablering av nya verksamheter. Vi uppmanar kommunens tjänstemän att underlätta för de nya idéerna som finns redan t ex. djurpark, event- och upplevelseverksamheter, såsom go-cart, crossbana och offroad. Ett annat område är en lokal torghandel för närproducerade produkter.

Allt detta kräver en uppbackning av kommunens förvaltningar, med bättre former av samarbete kanske, än vad man är van att jobba med inom Lunds stad. Avståndet mellan tjänstemännen på kommunen och verkligheten i byn måste minimeras. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för positivt bemötande av idéer och förslag till Veberöds utveckling. Vi utgår från principen att ingen annan än Veberödsborna vet bättre hur Veberöd kan utvecklas på bästa sätt!   

Ali Ismail

Socialdemokraterna i Veberöd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-25 16:05