Veberödsborna behöver Distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral

Majoriteten i Region Skåne den s.k. femklövern, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet vill lägga ned. distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen i Veberöd

Skälet som anförs är, att det är för dyrt behålla den verksamheten i Veberöd. Man hänvisas i stället till att åka till Dalby. Även om det finns relativt goda bussförbindelser till Dalby, så är det stor skillnad gentemot, att ha verksamheten på den ort som man bor i. Barnavårdscentralen ansvarar, i dagsläget för mer än 180 barn. När det gäller distriktssköterskemottagningen så är den viktig fram för allt för äldre personer, som många gånger har svårt att förflytta sig till en annan ort.

Som skäl för att lägga ned distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen i Veberöd anför majoriteten också, att det finns en privat klinik i Veberöd. Hur går det då med valfriheten som man hela tiden talar om? Vilken valfrihet har de personer som – som av olika skäl - inte har möjlighet att på ett enkelt sätt resa till Dalby?

Veberöd, med sitt läge vid Simrishamnsbanan, är en ort som har goda förutsättningar att utvecklas, vilket framgår av målen i Lunds kommuns översiktsplan. Det kräver dock en aktiv politik när det gäller kommunal planering, markberedskap och marknadsföring. Tyvärr är den borgerliga majoriteten i Lunds kommun allt för passiv när det gäller att utveckla Veberöd.

Femklövern, som styr i Region Skåne, gör sitt bästa för att rusta ned servicen i Veberöd. Man har beslutat att sälja ut Folktandvården och nu läggs den offentliga sjukvården ned i Veberöd.

På vilket sätt gynnar det medborgarna? Vilka utredningar har gjorts som visar det?

Veberödsborna behöver sin Distriktssköterskemottagning och sin Barnavårdscentral.


Gunnar Jönsson

 

S-ledamot i Regionfullmäktige


Mikael Thunberg

 

Ordförande i Veberöds socialdemokratiska förening

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-04 13:10