Rapport från SSU-kongressen

Foto: Anna Sturesson

Igår avslutades SSUs 37e förbundskongress i Täby utanför Stockholm. Från SSU Frihet i Lund var följande ombud i SSU Skånes delegation: Linnéa Koopmann (ordförande SSU Frihet), Elin Gustafsson (före detta ordförande SSU Frihet), Jesper Lissmark (förde detta ordförande SSU frihet) och Filip Roslund (medlem i SSU Frihet och ordförande för SSU Skåne).
Arbetet och förberedelserna inför kongressen har pågått i flera månader.
Delegationen från Skåne hade temat "Dags att ta över" och drev frågor som arbetstidsförkortning, individualiserad föräldraförsäkring, lagstadgat skydd för gemensamt ägande, studielön och avgiftsfri kulturskola med mera. Av de frågorna som vann gehör bland ombuden var bland annat individualiserad föräldraförsäkring, avgiftsfri kollektivtrafik samt avgiftsfri kulturskola.
På kongressen valdes Skånes nuvarande representant i förbundsstyrelsen Riad Aliefendic´ om för ytterligare två år. För mer frågor om kongressen, kontakta gärna Elin Gustafsson eliing89@hotmail.com.

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-13 21:42