Tvärfackliga s-föreningen

 

Ett rakt rör in i politiken
Redan när fackföreningarna började bildas i Sverige i slutet på 1800-talet förstod man att arbetarnas situation inte gick att förbättra enbart genom strejker och bojkotter. Hela samhället behövde förändras. Fackföreningarna tvingades till politiskt arbete.

Tillsammans med socialdemokratiska organisationer tog man 1889 initiativet till bildandet av SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Med partiet som spjutspets skapades ett nytt samhälle, ett som inte styrdes av kungen, kyrkan och kapitalet.

Förvandlingen blev möjlig därför att de organiserade lönearbetarna tog den politiska makten och gjorde Sverige demokratiskt, jämlikt och rättvist… Den svenska modellen var född.

Lunds Tvärfackliga S-förening arbetar vidare i den traditionen. Den är ett rakt rör in i politiken.

Vem kan bli medlem?
Lunds tvärfackliga S-förening är öppen för alla som är medlemmar i fackförbund eller anslutna till LO, TCO eller SACO.

Eftersom föreningen är ansluten till Lunds arbetarekommun har varje medlem rätt att enskilt eller genom föreningen föreslå kandidater till förtroendeuppdrag i kommunen, regionen eller riksdagen. Som medlem har man också rätt att driva frågor, till exempel genom att författa motionen eller ta upp angelägna frågor på föreningens möten.

Mentorverksamhet
Som ny medlem kan du tilldelas en mentor. Han eller hon blir din kontaktperson som du alltid kan vända dig till med frågor. Med en mentor kommer du också lättare in i föreningens gemenskap.

Utbildning
Politik är att vilja. Men det är en fördel att kunna och veta. Föreningen bedriver studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar och diskussionskvällar. Som medlem har du också tillgång till arbetarekommunens och ABF´s kurser. 

Ordförande
Rune Granqvist

Kassör
Lars Sernham

Ledamöter
Basil Antoniou
Allan Jackson
Mats Öhman

Ersättare
Inga-Lisa Ekdahl
Eve Nilsson
Agne Petersson
Ludvig Stigsson
Mathias Thurén