Kyrkopolitisktprogram 2014-2017

Malå församling                     

 

Kyrkopolitiskt Handlingsprogram 2014 - 2017

Socialdemokraterna anser att Svenska kyrkans identitet som

evangelisk-lutherskt trossamfund har stor principiell betydelse.

Svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.

För socialdemokraterna i Malå innebär den kommande valperioden följande:

-       att det ska finnas en organiserad barn- och ungdomsverksamhet

-       att få människor delaktiga i förkunnelse och gudstjänstliv på ett naturligt sätt

-       att församlingens arbete utvecklas med de övriga trossamfunden i en anda av öppenhet och tolerans

-       att kyrkan som arbetsgivare ska vara ett föredöme

-       att Svenska kyrkans demokratiska uppbyggnad utvecklas

Barn och ungdom

Det ska finnas en organiserad barn- och ungdomsverksamhet i kyrkan som skall ge undervisning i kristen tro - sång och musik - som fostrar till ansvarstagande i kyrkan och i samhället.  

Konfirmation

Konfirmationen är en återkoppling till dopet. Vi vill förmedla en hemkänsla i församlingen och ge ungdomarna en positiv erfarenhet av kyrkan och det kristna budskapet.

Gudstjänstlivet

Kyrkans gudstjänstliv ska präglas av delaktighet, meningsfullhet och vara ett medel i mötet med Gud. En rik tradition av sång och musik ges möjlighet att utvecklas i alla åldrar.   

Ekumenisk verksamhet

Socialdemokraterna vill medverka till fortsatt utveckling och samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan.

Diakoni

Diakoni är det kristna budskapet omsatt i praktisk handling. Kyrkans diakoniverksamhet skall finnas bland människor för att bryta ensamhet och utanförskap och utvecklas i samarbete med samhället.

Övriga aktiviteter

Att använda församlingshemmet som öppen mötesplats med olika aktiviteter även dagtid.

Kyrkan som arbetsgivare

Svenska kyrkan har ett prästämbete öppet för både män och kvinnor.

För att kunna ta ett större ansvar måste anställda och frivilliga medarbetare ges möjlighet att utvecklas. Kyrkans arbetsplats ska präglas av god arbetsmiljö.

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-28 13:33