Vår politiker i Landstinget

 

Landstingsfullmäktige 2014-11-01-2018-10-15

saknar ledamot

 

Folkhälsonämnden för södra Lapplands sjukvårdsdistrikt 2015-11-04 - 2018-12-31
ord                             
Charlotte Hultdin