Vår förening

 

Malå arbetarekommun är partiets lokala grundorganisation.

Malå arbetarekommun fattar beslut om, leder och samordnar partiets lokala politik i kommunen och utser partiets kandidater.


Lokal facklig organisation kan anslutas som medlem