- Sollentunaborna bryr sig om sin kommuns utveckling!

Vi träffar det Socialdemokratiska oppositionsrådet Freddie Lundqvist på hans rum i Turebergshuset den sista arbetsdagen före semestern och han är i full gång att städa skrivbordet från papper. Den varma julisolen tränger in försiktigt genom de neddragna persiennerna och Freddie gör sig redo för att påbörja en välbehövlig sommarledighet innan förberedelserna inför nästa års val börjar på allvar.

 

Om du ska sammanfatta våren i Sollentunapolitiken i tre ledord. Vilka skulle du välja då? 

Tre ord är parkbänkar, skenhelighet och dialog. Parkbänkarna hänger naturligtvis ihop med de parkbänkar som en äldre Sollentunabo kontaktade mig om för fem år sedan och som jag sedan hjälpt henne att få till nere vid Engelbrekts väg genom att hjälpa Gunvor, som hon heter, med att dra i rätt trådar med kommunala tjänstemän och kommunens entreprenör. Det ingår i mitt jobb att hjälpa Sollentunabor med en ingång till kommunen.

 

Skenheligt blir det när det gamla kommunalrådet, numera landstingsrådet Rosdahl (M), kontaktar tidningen som skrev om invigningen av bänken och säger att det var hans förtjänst för han drivit igenom avtalet med entreprenören

 

Skenheligt kan man tycka att majoritetens inställning till dialog är också. Det märks inte minst kring beslutet om att flytta Helenelunds centrum till ”Kilen” för att få in Eriksbergsskolan där i stället. Först genomföra man en dialog i Helenelund och lovar att lyssna. Sedan gör man ett ”Alexanderhugg” på Näckanfrågan genom att flytta centrum. Då vill man inte lyssna på Helenelundsborna trots att det här förslaget inte fanns med under dialogen.

 

Om du ska recensera majoritetens agerande under våren. Vad säger du?

Ett långsamt krackelerande som ledde fram till att alliansen sprack dagarna efter midsommar. Det har varit svårt att undgå att de haft sina inre konvulsioner. Beslut har skjutits upp och tröskats länge. Näckanfrågan är en sådan fråga där majoritetspartierna låste in sig i olika hörn. Sedan har vi Centern och deras ihärdiga drivande av överdäckning av E4:an. Det har stört de tre andra oerhört det är uppenbart.

 

Hur har bytet av kommunstyrelse ordförande och samtliga borgerliga gruppledare påverkat Sollentunapolitiken?

Förra mandatperioden var det ett samspelt gäng som kunde hantera komplicerade frågor, så har det inte varit den här perioden. Det är fyra nya gruppledare som alla är olika sina företrädare. De har tappat erfarenhet och drivkraft. Till det kan man också lägga att vi också bytt kommundirektör.

 

Vilken effekt tror du att avpolletteringen av (C) kommer ha fram över?

Det är lite tidigt att säga. Det beror på hur Centern väljer att agera. Majoriteten kommer att bli tråkigare och mer förvaltande utan (C). De har ändå stött för mycket av fantasin i majoriteten. Vi är naturligtvis öppna för att föra dialog med (C) och agera gemensamt i frågor där det är möjligt.

 

Hur märks det att (M) har styrt Sollentuna under 33 år i följd?

De känns förvaltande och fantasilösa. Deras energinivå har sjunkit markant de senaste åren. De saker de drivit på under den här mandatperioden har mest handlat om administration så som nytt budgetsystem och bolagisering av SOLOM. 

 

Vad ser du som de stora utmaningarna i Sollentuna under hösten?

En stor och lite ödesmättad fråga rör äldreomsorgen och vad bolagiseringen av den för med sig. Det nya bolagiserade SOLOM har med sig en tung ryggsäck i form av ett stort ekonomiskt underskott. Till det kan man lägga att man har en personalpolitik som är skrämmande. Med en väldigt stor andel som jobbar deltid och som har visstidsanställningar. Det blir en stor utmaning för den nya styrelsen att hantera.

 

En annan fråga som vi ska lägga kraft på i höst är skolan. Resultatutvecklingen ser bra ut i Sollentunas skolor, men vi ser att likvärdigheten försämras. Skillnaderna ökar alltså mellan de olika skolorna och det kan vi inte acceptera. Vi ligger också dåligt till i jämfört med andra kommuner när det gäller elevhälsan.

 

En tredje utmaning handlar om underhåll. Det är i mångt och mycket en evig fråga. Det handlar såväl om hur vi underhåller våra fastigheter, inte minst skollokaler. Det tar evigheter att få färdigt renoveringar, se t ex på Häggviksskolan. Det finns stora behov och samtidigt för inte trafik- och fastighetsnämnden av med sina investeringspengar. Underhåll handlar också om hur vi sköter våra parker, grönområden, torg och gångstråk. I dag ser det skräpigt ut på många ställen i kommunen. Vi är en rik kommun som borde kunna bättre inom det här området.

 

När börjar valrörelsen på allvar?

På allvar börjar det väl i april 2014, med uppladdningen inför EU-valet. Men jag tycker mig märka att tonläget redan börjat skruvas uppåt lite och det lär fortsätta under hösten. Under hösten kommer förberedelserna inför valen 2014 på allvar att börja. Det är också kyrkoval redan den 15 september.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta att vara ute och samtala med Sollentunaborna i höst. Vi märker ett stort engagemang från Sollentunaborna och det är många som vill delge oss sina tankar om Sollentuna i dag och framöver. Vi får till oss många kloka tankar. Sollentunaborna bryr sig verkligen om sin kommuns utveckling!

 

Avslutningsvis hur ska du tillbringa sommaren?

Det blir på flera sätt. Jag ska t ex använda målarpenseln flitigt när jag målar om huset. Jag ska naturligtvis spela en del tennis. Jag hoppas på framgång på veteran-SM i Båstad. Sedan ska jag naturligtvis tillbringa mycket tid med att umgås med nära och kära runt grill och pool. Så blir min sommar.

 

Kontakta gärna:

Freddie.lundqvist@sollentuna.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-06 15:39